SYMBIOT - pracownia usług przyrodniczych i środowiskowych, Powstańców 50, 31-422 Kraków. Zakres usług: inwentaryzacje przyrodnicze, opracowania ekofizjograficzne, inwentaryzacje herpetologiczne, ocena oddziaływania na środowisko, operat dendrologiczny, określanie wieku drzew, ekspertyzy dendrologiczne, analizy GIS, inwentaryzacja zieleni Kraków