firma


Firma SYMBIOT działa nieprzerwanie od 2009 r. specjalizując się w wykonywaniu usług przyrodniczych i środowiskowych. W tym czasie wykonaliśmy szereg opracowań i zdobyliśmy doświadczenie, m.in. w trakcie sporządzania planów ochrony parków narodowych, czy przy przedsięwzięciach związanych z budownictwem drogowym, kolejowym oraz wodnym.


Generalnym założeniem jest próba pogodzenia interesów Inwestora z potrzebą ochrony przyrody. Staramy się znaleźć takie rozwiązania, które dają możliwość inwestowania i rozwoju, bez szkody dla przyrody i zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, poprzez racjonalne kształtowanie środowiska oraz oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi.


Pracownia specjalizuje się w wykonywaniu inwentaryzacji dendrologicznych i przyrodniczych oraz urządzaniu lasu. Głównym terenem działania jest Polska południowa, a w przypadku większych zleceń wykonujemy prace na terenie całej Polski.


Firma oferuje kompleksowe opracowania (inwentaryzacje, badania, ekspertyzy) związane z ochroną środowiska przyrodniczego. Są to samodzielne opracowania, jak również części większych dokumentacji. Ofertę kierujemy do biur projektowych, pracowni planistycznych, inwestorów, firm geodezyjnych, a także osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.


Naszym celem jest ciągłe poszerzanie oferty oraz podnoszenie jakości świadczonych usług, aby uzyskać satysfakcję i zadowolenie Klienta. Powierzone nam zadania wykonujemy w profesjonalny sposób przy użyciu nowoczesnych technologii i w oparciu o aktualne normy prawne, oferując dyspozycyjność, wysoką jakość techniczną i merytoryczną.


Stale współpracujemy z wieloma specjalistami, w zależności od specyfiki projektu. Profesjonalizm, doświadczenie i zaangażowanie ludzi związanych z firmą powoduje, że jesteśmy w stanie sprostać najwyższym wymaganiom, na każdym etapie inwestycji.


co robimy


inwentaryzacje

drzew i krzewów do wycinki, botaniczne, faunistyczne, siedlisk Natura 2000

urządzanie lasu

opisy taksacyjne, inwentaryzacje stanu lasu, wyłączanie gruntów leśnych z produkcji

doradztwo i konsulting

w zakresie ochrony przyrody, opiniowanie i weryfikowanie projektów

procedury administracyjne

pozwolenia na usunięcie drzew, decyzje zezwalające na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków chronionych

nadzory

dendrologiczne, przyrodnicze i środowiskowe; monitoring porealizacyjny

dokumentacje

karty informacyjne, raporty OOŚ, prognozy oddziaływania na środowisko

przedmiary i kosztorysy

w branży zieleni i branży ochrony środowiska, preliminarze opłat

opinie i ekspertyzy

dendrologiczne dotyczące stanu drzew i ich zagrożenia dla otoczenia, ornitologiczne na potrzeby termomodernizacji budynków

oferta


inwentaryzacja dendrologiczna

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

operat dendrologiczny, projekt gospodarki zielenią, szczegółowa inwentaryzacja zieleni, ekspertyza dendrologiczna, plan wyrębu, analiza stabilności drzew

inwentaryzacja przyrodnicza

INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA

inwentaryzacja florystyczna i faunistyczna, waloryzacja przyrodnicza, kartowanie siedlisk przyrodniczych, wyznaczanie szlaków migracyjnych i korytarzy ekologicznych

nadzór przyrodniczy

NADZÓR PRZYRODNICZY

nadzór przyrodniczy, nadzór środowiskowy, nadzór herpetologiczny, nadzór dendrologiczny, nadzór botaniczny, monitoring przyrodniczy

urządzanie lasu

URZĄDZANIE LASU

opisy taksacyjne drzewostanów, wyłączanie gruntów leśnych z produkcji, uproszczone plany urządzenia lasu, inwentaryzacja stanu lasu

kontaktSYMBIOT Dominik Gołdyn
ul. Powstańców 50, 31-422 Kraków
(budynek Administracji, I piętro)

mob: (+48) 505-997-005
tel.: (12) 307-22-28
e-mail:
(preferowany kontakt w godzinach 8:00 - 16:00)

NIP: 945-194-45-29
REGON: 121042660
Idea BANK: 87 1950 0001 2006 0002 8393 0001

KRD

coś nowego